xuất nhập cảnh

14.06.2019 Khuyết danh
“Phí chia tay”, hay còn gọi phí du lịch, phí xuất cảnh – một loại phí vừa được đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà...

13.06.2019 Khuyết danh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng cho biết, khoản “phí chia tay” 3 đến 5 USD mà ông đề xuất là không nhiều,...

13.06.2019 Khuyết danh
Đại biểu Nguyễn Khánh Phong Lan cho rằng đề xuất về khoản phí chia tay là không phù hợp với điều kiện du lịch của nước...

12.06.2019 BBT
Không nghĩ được mẹo gì hay thì im đi cho xong. Đàng này lại nghĩ ra mỗi mẹo bóc lột. Học điều gì hay không học, chỉ...

12.06.2019 Khuyết danh
“Tôi có một suy nghĩ nên chăng Việt Nam cũng giống một số nước là khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng...