28.10.2019 Góc Nhìn
Tư tưởng dân chủ tại Việt Nam xuất phát từ thực tiễn lấy dân làm gốc. Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để...

17.10.2019 Góc Nhìn
Theo xếp hạng của tổ chức Minh bạch Quốc tế về Tham nhũng, chỉ số của Việt Nam được đánh giá 35/100 điểm đứng ở...

14.10.2019 Góc Nhìn
Đừng nhầm lẫn thuyết Tam quyền phân lập với cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực tại Việt Nam. Quyền lực...

04.10.2019 Góc Nhìn
Con người là yếu tố cốt lõi của mọi công việc. Tương tự vậy trong công tác lãnh đạo quản lý, cán bộ là hạt nhân,...

02.10.2019 Góc Nhìn
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng: Khi tìm ra chính sách đúng, thành công hay thất bại phụ thuộc vào 3 yếu tố: cách...

30.09.2019 Góc Nhìn
Thời gian dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc thi công bên cạnh chúng ta đã quá lâu....

26.09.2019 Góc Nhìn
Alibaba và 40 tên cướp là truyện cổ tích xưa rồi. Ở Việt Nam công ty bất động sản Alibaba có đến hơn 2.600 tên. Theo ước...

26.09.2019 Góc Nhìn
Còn hơn 1 năm nữa Đại hội Đảng lần thứ 13 mơi diễn ra. Công tác chuẩn bị đã nóng lên từng ngày, nhất là công tác...

23.09.2019 Góc Nhìn
Dưới hình thức góp vốn cổ phần, công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế Silver Shores Hoàng Đạt chung vốn với ông...

20.09.2019 Góc Nhìn
Điểm tương đồng duy nhất giữa con người là không ai giống ai cả. Chính vì thế hãy tôn trọng sự khác biệt, để người...