“Giặc” ngoài dễ chống, “giặc” trong khó phòng!

Thứ Hai, 12.08.2019, 15:56

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Tuy nhiên thời gian qua, một số quân nhân đã có lời nói, hành động, tác phong sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hình ảnh của lực lượng quan đội nhân dân. Đồng thời, do không giữ vững kỷ luật nên nhiều người đã “đánh mất mình”.

 

hình ảnh Bùi Tiến Lợi mặc quân phục và tự ý phát ngôn sai lệch tình hình đất nước

Theo thông tin được đăng tải, Ủy ban kiểm tra quân uỷ Trung ương quyết định khai trừ Đảng và đề nghị tước quân tịch đối với quân nhân, thượng tá Bùi Tiến Lợi – chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội chủ nghĩa, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, trường Sĩ Quan Công Binh, Bộ Tư Lệnh Công Binh. Việc kỷ luật khai trừ Đảng và tước quân tịch với ông Bùi Tiến Lợi thể hiện sự nghiêm minh, kiên quyết đấu tranh là trong sạch nội bộ của Quân uỷ trung ương.

“Giặc” ngoài dễ chống, “giặc” trong khó phòng!

Tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ được xác định là một trong những nguy cơ lớn nhất đe doạ đến an ninh quốc gia. Đảng ta đã thừa nhận, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong thời gian vừa qua đã có những biểu hiện sai lệch, suy thoái đạo đức, lối sống. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần IV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã đưa ra nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, các cấp uỷ Đảng trên cả nước đã tăng cường các biện pháp để xây dựng, chỉnh đốn đơn vị. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đảng viên nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá, chúng ta cũng kiên quyết xử lý, đấu tranh với các đảng viên sai phạm.

Với trường hợp Bùi Tiến Lợi, trong một lần phát trực tiếp trên mạng xã hội, người này đã mặc nguyên quân phục của quân đội Việt Nam và đưa ra các thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo của đất nước. Phát ngôn của Bùi Tiến Lợi trái với tình hình thực tế, sai lệch với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm quy định về phát ngôn của Đảng. Hành vi của Bùi Tiến Lợi ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng quân đội nhân dân.

Các đối tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức như Bùi Tiến Lợi nguy hiểm không kém các đối tượng tham nhũng. Với tư cách là một quân nhân, đảng viên, hành động của Lợi khiến cho dư luận cảm thấy bất bình, làm lung lay niềm tin của nhân dân vào lực lượng quân đội.

Đặc biệt, Bùi Tiến Lợi còn là giảng viên một trường đại học của lực lượng vũ trang, là chuyên gia về khoa học xã hội chủ nghĩa, như vậy thử hỏi, khi những tư tưởng, quan điểm, nhận thức sai lệch của Bùi Tiến Lợi được truyền đạt cho các học viên, sĩ quan tương lai thì sẽ gây ra hậu quả lớn đến nhường nào?

Có thể không phải là toàn bộ nhưng chắc chắn sẽ có không ít học viên của Bùi Tiến Lợi bị reo rắc những tư tưởng, quan điểm lệch lạc, hình thành nên những nhận thức sai lầm. Những sĩ quan quân đội tương lai – những người đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc – nhưng lại có nhận thức sai lệch thì sức mạnh quân sự sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

Bùi Tiến Lợi nói riêng và các trường hợp cán bộ, đảng viên nói chung suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hoá, mất đi bản chất người cộng sản là điều vô cùng nguy hiểm. Nó làm cho sức mạnh của Đảng bị suy yếu từ bên trong; khiến cho uy tín, hình ảnh của Đảng bị giảm sút; tạo cơ hội cho các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc và tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước.

Giữ nghiêm kỷ luật để bảo vệ sức mạnh của Đảng

Trong bối cảnh hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bị tác động dẫn đến suy thoái về tư tưởng, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Đảng ta đã chỉ rõ một số biểu hiện sai lệch mà đảng viên mắc phải là “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng”, “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước”….

Những hành động sai lệch của một số đảng viên như trên đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, chúng ta phải giữ vững kỷ luật Đảng, kiên quyết loại trừ những đảng viên vi phạm ra khỏi bộ tổ chức, triệt để ngăn chặn các sai phạm của đội ngũ đảng viên, không để tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ diễn ra.