Góc Nhìn

28.10.2019 Hồng Đinh
Sáng 25/10, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng 2 Đề án “Phân vùng hạn chế hoạt...

28.10.2019 Hồng Đinh
Những năm gần đây, có rất nhiều phong trào kêu gọi người dân bằng những mỹ từ đẹp đẽ. Từ đó, nhiều người dân...

28.10.2019 Phạm Nhật
Đất nước còn nghèo, kinh tế chậm phát triển, ít cơ hội công ăn việc làm và thu nhập không đảm bảo khiến nhiều người...

28.10.2019 Đinh Lực
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, sự hưng thịnh của một đất nước luôn gắn liền với quá trình trọng dụng...

28.10.2019 Đinh Lực
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lòng yêu nước nồng nàn là nét đặc trưng, là...

28.10.2019 Sông Trà
Thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo chí và mạng xã hội khá nhiều nhưng thông tin một cách chính xác và chính...

24.10.2019 Hồng Đinh
Mấy ngày gần đây, đi đâu cũng thấy người ta truyền tai nhau về câu chuyện bán “nước sạch mà không sạch” của Công...

24.10.2019 Hồng Đinh
Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, được Nghị quyết Trung ương 4, khóa...

24.10.2019 Phạm Minh Hà
“Chuyện cũ rích, nói hoài, nói miết không có gì thay đổi”. Đó là lời của ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ...

24.10.2019 Phạm Minh Hà
Tăng giờ làm thêm là hạn chế quỹ thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm sóc gia đình,...